2000

Roy Cowie dołączył do firmy w 1991 r. gdzie po 3 latach został kierownikiem sprzedaży a w 2000r został Dyrektorem Zarządzającym.

Share this content on:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts

E II R

Queen Elizabeth II, the UK’s longest-serving monarch

TBS goes GLOBAL

  Dear our clients and partners We have an important announcement today. Due to our