Główni klienci z lat 80-tych

Główni klienci z lat 80-tych. Północno-wschodnia Anglia ma trzy duże porty o promieniu 40 mil. W konsekwencji produkcja sprzętu naftowego była największym źródłem zatrudnienia od prawie 20 lat. W związku z tym główni klienci FTT.

Share this content on:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts

E II R

Queen Elizabeth II, the UK’s longest-serving monarch

TBS goes GLOBAL

  Dear our clients and partners We have an important announcement today. Due to our